Zekerheid en veiligheid door onze inspectie- en onderhoudscontrole

Inspectie gymtoestellen

Wilt u uw toestellen en accommodatie in optimale conditie houden?! Dan kunt u Jeka Service inschakelen voor een jaarlijkse inspectie- en onderhoudscontrole, zodat alle toestellen veilig in gebruik blijven.

Waarom… Is een periodieke controle van alle toestellen en apparatuur in gymnastiekzalen en sporthallen noodzakelijk?

Omdat het door Jeka Service verrichte onderhoud de opdrachtgever zekerheid geeft wat betreft het veilig functioneren van alle speeltoestellen, apparatuur en sportuitrustingen.
Omdat door slijtage van de onderdelen lichamelijk letsel kan ontstaan bij gebruikers.
Omdat de kosten van herstel bij een te late constatering extra hoog zullen zijn.

Wat… Houdt de controle in?

De controle houdt in dat de vloer en alle toestellen worden nagekeken; de bouten en moeren worden aangetrokken en alle bewegende en draaiende delen worden gesmeerd.
Van deze activiteiten wordt een volledig rapport opgemaakt, waarvan één exemplaar aan de opdrachtgever wordt overhandigd.
Er wordt een kostenoverzicht bijgevoegd voor het geval u wenst over te gaan tot herstel/vervanging.

Wanneer… Moet een controle worden uitgevoerd?

Een controle wordt minimaal één keer per jaar uitgevoerd, afhankelijk van het gebruik van de toestellen.

Wie… Mag een controle uitvoeren?

De controle moet worden uitgevoerd door vakmensen; mensen die met de constructies van alle voorkomende toestellen vertrouwd zijn en beschikken over een uitgebreide uitrusting. Wanneer kleine reparaties gedaan kunnen worden, worden deze door de mensen direct uitgevoerd om onnodige vracht- en reiskosten te besparen.