Inspectie, onderhoud en beheer van uw sportinventaris en
vloeren met ABS

Zorg voor veilig bewegingsonderwijs en sporten vraagt naast een goede inspectie ook om planmatig onderhoud van uw sportinventaris en wedstrijdruimte, inclusief de sportvloer. Het Aantoonbaar Beheer Systeem kan u daarbij helpen.

Beheer van sportinventaris en vloeren

Inspectie systeem gymzalenDe sportinventaris en de sportvloeren in wedstrijdruimten van sportgebouwen en/of scholen moeten veilig zijn. In de meeste onderhoudscontracten wordt een aansprakelijkheidsdekking afgegeven bij controle van minimaal één keer per jaar. Intensief gebruikte wedstrijdruimten, waarbij er sprake is van meerdere gebruikers, zullen vaker gecontroleerd moeten worden. Bij ongeval zal een verzekering niet uitkeren bij achterstallig onderhoud, oneigenlijk gebruik van het materiaal of bij afgekeurd materiaal. Als beheerder is het dus van belang om te weten;

  • Wordt er wel voldoende gecontroleerd en voldoet de zaal aan de gebruikseisen?
  • Hoe zorg ik ervoor dat afgekeurd materiaal niet tóch ingezet wordt?
  • Welke constateringen zijn tijdens de inspectie naar voren gekomen en wat is hiermee gebeurd?
  • Hoelang gaan onderdelen van de inventaris mee en wanneer moet ik geld uitgeven voor vervanging?

Om op bovenstaande vragen een antwoord te krijgen biedt een goed en inzichtelijk beheerprogramma een uitkomst. Het Aantoonbaar Beheer Systeem, ontwikkeld door Data Control Transponder Technology helpt u daarbij.

Het gemak van ABS Sportinventaris en sportvloeren

ABS Sportinventaris en sportvloeren van DCTT maakt het u gemakkelijk om het beheer optimaal uit te voeren, het bespaart geld, ergernis en tijd en zorgt ervoor dat er geen informatie verloren gaat. Met ABS Sportinventaris en sportvloeren beschikt u altijd over actuele gegevens en zijn al uw activiteiten volledig aantoonbaar. De gebruiksvriendelijke en overzichtelijke software is een betrouwbaar management beheersysteem; u kunt eenvoudig een onderhoudsplanning maken, de financiën beheren, selecties maken en ‘te doen’-lijsten opstellen. Inspectierapporten, logboeken, werkbonnen en actielijsten zijn eenvoudig in te zien en uit te printen. Ook kunt u planningen maken en investeringsoverzichten invoeren.

Hoe werkt het systeem

Ieder sporttoestel wordt voorzien van een transponder (microchip). Op het moment de transponder wordt gescand met de DCTT-veldcomputer, verschijnen alle gegevens van het sporttoestel (logboek/historie) op het scherm. Alle handelingen die voor een inspectie of onderhoudscontrole nodig zijn verschijnen op het scherm, ook zijn alle controles en taken die moeten worden uitgevoerd beschikbaar.

Data uit het veld direct in het systeem

Als de inspectie gereed is worden alle gegevens keurig overgezet in het beheersysteem. Zo ontstaat er een logboek dat altijd up-to-date is en 100% aantoonbaar. Tijdens de onderhoudsronde worden de sporttoestellen eveneens gescand, het onderhoud wordt uitgevoerd en na de reparatie maakt Jeka Service een foto die eveneens heel eenvoudig in het systeem wordt opgenomen. Hiermee blijft voor u altijd inzichtelijk welk onderhoud is uitgevoerd en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Een goed inzicht in uw inventaris

Dankzij het beheersysteem ziet u snel of bepaalde toestellen erg schadegevoelig zijn en wat voor soort reparaties het meest uitgevoerd dienen te worden. Dit helpt u bij beslissingen voor toekomstige aanschaffingen. Ook ziet u met één druk op de knop hoeveel sporttoestellen u hebt en wat de conditie is van de toestellen. Het is mogelijk om meerdere locaties tegelijkertijd in het programma op te nemen. Voor een evenement bijvoorbeeld kunt u dan ook snel zien of u voldoende materiaal hebt of vanuit welke locatie materiaal aangevoerd moet worden. Na het evenement kunt u dankzij de transponder de toestellen snel herkennen en weer terug vervoeren naar hun oorspronkelijke locatie.
Jeka Service werkt met dit ABS systeem en levert alle gegevens in PDF Formaat bij u aan.

Na een eerste nulmeting kan de rapportage binnen twee werkdagen bij u zijn. Tijdens de inspectie kunnen in overleg met de beheerder direct reparaties uitgevoerd worden, ook deze reparaties worden in het ABS systeem met foto’s gedocumenteerd. Naast de inspectie gegevens kunnen wij, op uw verzoek, ook een meerjarenbegroting in excel formaat aanleveren die synchroon loopt met de gegevens in het ABS systeem.

Voor meer informatie of een demonstratie van het systeem kunt u contact met ons opnemen.