Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Beleidsverklaring

Duurzaam ondernemen is voor Jeka Service belangrijk en is een belangrijk onderdeel van het zakendoen naar en voor haar klanten. Er ontstaat in de markt steeds meer vraag naar duurzame oplossingen en toepassingen.

Jeka Service beweegt mee met deze waardevolle ontwikkeling. Jeka Service zet haar kennis en expertise in voor een leefbare en duurzame samenleving. Jeka Service realiseert samen met haar opdrachtgevers werken die op een aantal aspecten effect hebben op de duurzaamheid.

Naast duurzaamheid in het zakendoen investeert Jeka Service in een duurzame bedrijfsvoering. Dat vraagt om bewustwording en een omslag in denken en handelen. Bij alles wat Jeka Service doet, worden criteria voor duurzaamheid meegewogen. Dit heeft een positieve invloed op de elementen People, Planet, Profit. De bedrijfsactiviteiten mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten. Jeka Service kiest bij voorkeur groene producten en diensten, die zo weinig mogelijk belastend zijn voor het milieu. De leveranciers zullen gestimuleerd worden om mee te gaan in een duurzame bedrijfsvoering.

Verder maakt Jeka Service richting haar werknemers geen onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Jeka Service streeft in haar personeelsbestand naar een afspiegeling van de maatschappij. Jeka Service respecteert de vrijheid van meningsvorming en informatieverzameling.

Een belangrijk onderdeel is het beperken van de CO2– emissie. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de eigen organisatie en gebouwen, met als belangrijkste doel: Hoe kan het energiegebruik gereduceerd en duurzame bronnen ingezet. Zo wil Jeka Service ook in het zakelijk verkeer een duurzame slag slaan en de CO2-emissie verlagen.

Maar ook wordt de betrokkenheid van de eigen medewerkers gestimuleerd om ook buiten het bedrijf duurzaamheid te bevorderen.

Jeka Service streeft naar interne en externe bewustwording in het nastreven van een duurzame samenleving.


Milieu maatregelen

Afvalstromen binnen de productie worden gescheiden ingeleverd en aangeboden aan de door de overheid daartoe aangewezen bedrijven.

 1. Nieuwe transportmiddelen worden voorzien van roetfilter en moeten voldoen aan de daarvoor bestemde eco normeringen qua brandstofverbruik.
  • Huidige transportmiddelen voldoen aan de wettelijk vastgestelde uitstoot norm.
 2. Retour genomen materialen worden uit elkaar gehaald en de diverse vrijgekomen materialen worden gescheiden ingeleverd.
  • Hout word ter verbranding aangeboden.
  • Metalen worden afgevoerd naar een metaalverwerkingsbedrijf.
  • Kunststoffen worden verzameld en aangeboden bij de afvalverwerker GGNZ
 3. Nieuwe materialen:
  • Metaalwerk ontvet in een gesloten systeem en daarna voorzien van een poedercoating. (Wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf).
  • Houtwerk wordt afgewerkt met een watergedragen laklaag. (Eigen beheer). Deze laklaag wordt aangebracht met een airless systeem waardoor vrijwel geen nevel ontstaat en ca. 85% van alle lak daadwerkelijk gebruikt wordt.
  • De restanten van sporadisch gebruikte chemische stoffen worden aangeboden aan een daartoe gecertificeerde afvalverwerker.
 4. Kantoor:
  • Tonercartridges van HP worden naar HP Tonerrecycling opgestuurd.
  • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van chloorvrij papier.
  • Papier afval, zoals folders, kranten, catalogi e.d. worden verzameld en aangeboden aan een papierverwerkingsbedijf. (GGNZ)