Plan van Aanpak inspectie sporttoestellen

Inspectierapport

Bij Jeka Service wordt een zaal jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd. Er wordt in overleg, met de daartoe bevoegde persoon, een afspraak gemaakt voor de dag en het tijdstip van controle.

Onze monteurs zijn allen zeer ervaren en zullen met die ervaring en vakkennis de zalen door lopen en aan de hand van de norm NEN-EN 913 alle aanwezige gymtoestellen inspecteren op eventuele gebreken. Wanneer er zich kleine gebreken voordoen, is het mogelijk dat kleine reparaties direct uitgevoerd worden. De monteurs hebben een bestelauto volledig uitgerust met benodigd gereedschap mee, zodat zij ten alle tijden eerstelijns onderhoud uit kunnen voeren. Wanneer er zich grotere reparaties voor zullen doen, waarbij het niet veilig is de toestellen nog te gebruiken alvorens er tot reparatie overgegaan is, zullen wij een offerte aanbieden aan en aan de hand daarvan bespreken wat er mogelijk is; vervanging of reparatie. Dit toestel wordt tot die tijd gemarkeerd, d.m.v. sticker, lint of het afbreken van de stroom voor het desbetreffende toestel, als zijnde afgekeurd en wordt zo mogelijk binnen 3 weken na inspectie gerepareerd/vervangen of verwijderd. Wanneer er onderhoudsmedewerkers van de gemeente, groep, aanwezig zullen zijn, zal het geheel aan uitgevoerde inspecties en reparaties direct aan hen toegelicht worden.

De inspectie/onderhoudswerkzaamheden zullen bestaan uit het keuren op veiligheid, het vastzetten van bouten, moeren, schroeven en het smeren van de bewegende onderdelen van toestellen en het inspecteren van de voorzieningen in de sportvloer.

Nadat alle inspecties uitgevoerd zijn zal er per zaal een inspectierapport opgesteld worden; dit inspectierapport ontvangt u vervolgens per mail. Op het inspectierapport kunt u zaken terugvinden als; de fabrikant, het soort sportinstallatie, de staat van de sporthalinstallatie en eventuele andere bijzonderheden. Bij ons vindt u op het meerjarenonderhoudsplan per zaal de onderhoudsprognose en de vervangingsprognose voor de komende vijftien jaar terug.

Na uw eventuele opdracht tot reparatie/vervanging van toestellen zullen wij een afspraak maken om de betreffende toestellen te repareren/vervangen.

Data uit het veld direct in het systeem

Inspectie systeem gymzalenBinnen Jeka Service kunnen wij overgaan op een systeem waarbij wij chips (Tags) of QR-Codes plaatsen op de toestellen. Deze worden met behulp van een handheld gescand en gekoppeld aan een ABS (Aantoonbaar beheer) systeem in de computer. Bij elk toestel kan heel snel ingevoerd worden wat eraan mankeert en welke reparaties daarvoor nodig zijn. Op deze wijze wordt er zeer efficiënt en effectief gewerkt door onze inspecteurs en kan er een duidelijk en overzichtelijk rapport opgesteld worden. Van elk toestel wordt een logboek onderhouden met daarin de reparaties en het jaar van aanschaf. In dit rapport is gelijk een meerjarenonderhoudsplan opgenomen.

Het jaarlijkse meerjarenonderhoudsplan zal bij aanvang van de opdracht moeten worden ingevuld aan de hand van een zgh. nulmeting. Hierbij wordt van elk toestel het jaar van aankoop bepaald, indien dit niet mogelijk is wordt hiervan een schatting gemaakt, en ingevoerd in de meerjarenonderhoudsplanning. De afschrijftermijnen worden ingevoerd aan de hand van de gegevens die gepubliceerd worden door de KVLO, prijzen worden gehanteerd vanuit onze prijslijst. De bestanden worden gemaakt in MS Excel en in dit formaat aan u ter beschikking gesteld. Indien er meerdere toestellen zijn van een soort toestel kunnen deze worden gemerkt of duidelijk omschreven. Dit ter verduidelijking van het betreffende toestel er kan overigens ook gewerkt worden met digitale foto’s.

Onze inspectie- en onderhoudscontrole bestaan o.a. uit de volgende werkzaamheden:

 • aantrekken van bouten en moeren.
 • smeren van bewegende en draaiende delen.
 • inspecteren van lassen (op eventuele scheuren).
 • schoonmaken van wielen (indien nodig).
 • keuren van matten op voldoende demping.
 • keuren van de toestellen op veiligheid volgens de laatste normen.
 • inspecteren van alle houten onderdelen op scheurtjes en of splinters.
 • alle bekleding/ bescherming en doppen worden gecontroleerd.
 • de eventuele belijning wordt gecontroleerd op zichtbaarheid.
 • de vloer wordt gecontroleerd op veiligheid (stroefheid) en beschadigingen.
 • er wordt een totaal indruk van de zaal gegeven (schoonmaken, verlichting, ouderdom).
 • indien ernstig onveilige situaties aangetroffen worden wordt direct met de klant contact opgenomen om maatregelen te nemen.