Veiligheid tijdens inspecties en onderhoud

Veiligheid inspecties onderhoudVeiligheid staat bij Jeka Service hoog in het vaandel. Al onze toestellen en materialen voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen en worden uitgebreid getest en waar van toepassing CE gekeurd. Alle toestellen voldoen aan de Europese NEN-normen. Turntoestellen beantwoorden aan de FIG-norm.

Om uw toestellen en accommodatie veilig én in optimale conditie te houden is goed onderhoud belangrijk. Jeka Service voert jaarlijks inspectie- en onderhoudscontrole uit. Dankzij een onderhoudscontract krijgt u altijd de juiste nazorg.

Het door Jeka Service verrichte onderhoud geeft u zekerheid wat betreft het veilig functioneren van alle gymtoestellen, gymzaal materiaal en sportuitrustingen. Door slijtage van de onderdelen kan lichamelijk
letsel ontstaan bij gebruikers en daarnaast zijn de kosten van herstel bij een te late constatering erg hoog.

Maximale veiligheid voor onze medewerkers

Daarnaast hechten wij veel waarde aan de veiligheid van onze medewerkers, zij hebben allen een VCA opleiding gevolgd en enkele zijn aangewezen en opgeleid tot BHV-er. Wij waarborgen de kwaliteit van onze dienstverlening en materialen d.m.v. ons kwaliteitshandboek. Onze werkwijze is “wij werken veilig of niet”.

Intern schenken wij ook veel aandacht aan de ARBO wetgeving, wij hebben een uitgebreid risico-inventarisatie & -evaluatie laten uitvoeren. Alle arbeidsmiddelen en machines worden jaarlijks gekeurd. Hiervoor zijn enkele medewerkers opgeleid tot keurmeester, zodat zij intern arbeidsmiddelen en machines kunnen keuren.

Risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op locatie

 1. Stofvorming tijdens boorwerkzaamheden in muren en vloer.
 2. Lawaaislechthorendheid tijdens werkzaamheden.
 3. Persoonlijk letsel.
 4. Fysieke belasting.
 5. Op hoogte werken;
  – vallen van hoogte,
  – vallen door opening van werkvloer,
  – getroffen worden door vallend voorwerp,
  – mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.

Maatregelen veilig werken

 1. Stof wordt afgezogen door ingebouwde afzuiging in boormachines. Daarnaast wordt stof niet geveegd, maar met een stofzuiger gezogen.
 2. Onze medewerkers beschikken over gehoorbescherming. Zij dragen deze bij te veel geluid wat is vastgesteld bij boren, slijpen en snijden van metaal.
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals bril, handschoenen, veiligheidsschoenen (niet strepend, speciaal geschikt voor sportvloeren), speciale werkkleding en indien van toepassing een veiligheidshelm.
 4. De monteur heeft de beschikking over diverse hefmiddelen.
 5. Er wordt op hoogte gewerkt met een lift, niet te verwarren met een hoogwerker, of een verrolbare aluminium steiger uitgerust met een valbeveiligingssysteem, een vallijn.

Voor alle beschikbaar gestelde hulpmiddelen en veiligheidsmiddelen zijn onze medewerkers uitvoerig geïnstrueerd m.b.t. verplicht gebruik en toepasbaarheid. Wij werken nauw samen met een veiligheidskundige die ons bijstaat om veilig werken te blijven verbeteren.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.